รหัสนักเรียน:
...รหัสผ่าน...:
 

 

วิธีการลงชื่อเข้าใช้ระบบ

1.ช่องรหัสนักเรียน

ให้กรอกรหัสนักเรียน 4 หลัก ตัด 0 ตัวหน้าออก

2.ช่องรหัสผ่าน

ให้กรอกรหัสนักเรียน 4 หลัก ตัด 0 ตัวหน้าออก

** คำชี้แจง **

ระบบนี้พัฒนาขึ้นเพื่อรายงานผลการเรียนเท่านั้น ไม่ใช่ประกาศผลการเรียนอย่างเป็นทางการ

นักเรียนสามารถดูประกาศผลการเรียนอย่างเป็นทางการได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียน

นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าระบบใช้ได้ ติดต่อที่ ครูอาทิตย์ อ่อนจันทร์